Loader
logo

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Category
Strony www

O projekcie

Niezależna organizacja, działającą w obszarze szkolnictwa wyższego, która powstała na bazie doświadczeń zespołu ekspertów od lat zajmujących się zawodowo i naukowo tą tematyką. Skupia ludzi, których łączy ta sama pasja i którzy zjednoczyli się wokół wspólnej idei.

Wspierają polskie uczelnie w strategicznej i bieżącej działalności oraz inspirują do rozwoju i nieustannego doskonalenia się. Pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów, wywołanych zmieniającą się sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną, jak również w sprostaniu wyzwaniom przyszłości i realizacji strategicznych celów.

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego