Loader
logo

Fundacja Inicjatyw Akademickich

Category
Strony www

O projekcie

Fundacja Inicjatyw Akademickich jest niezależną organizacją działającą na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. Fundacja powstała z inicjatywy osób związanych zawodowo ze środowiskiem akademickim, które dostrzegają zarówno potencjał polskich uczelni, ich pracowników i studentów, jak i bariery, które ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania. Fundacja stawia sobie za cel przełamywanie tych barier poprzez inspirowanie i wspieranie aktywności społecznej, edukacyjnej i badawczej w środowisku akademickim.

Fundacja Inicjatyw Akademickich jest niezależną organizacją działającą na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.