Projekt strony internetowej, identyfikacji wizualnej?

Skontaktuj się

Studio Lando

Altanowa 6/22 Lublin

Projekt strony internetowej, identyfikacji wizualnej

Agnieszka – strony internetowe +48 505 488 199

Jan – projektowanie graficzne +48 505 446 885

info@studiolando.com

Administrator danych osobowych, którym jest Agnieszka Flasińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Projektowanie stron internetowych Agnieszka Flasińska”, ul. Altanowa 6/22, 20-819 Lublin, NIP: 712-159-53-49, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.