Papier firmowy, wizytówki imienne, spersonalizowane legitymacje, strona internetowa.

Klub Wysokogórski Lublin

Identyfikacja wizualna Klubu Wysokogórskiego Lublin Projekt: papier firmowy, wizytówki imienne, spersonalizowane legitymacje oraz strona internetowa.

Kodowanie: Agnieszka Flasińska
Koncepcja graficzna, projekt graficzny, dtp:
Jan Tuszewski

zobacz: kwlublin.pl

Info

On-line kwlublin.pl