graficzny projekt koncepcyjny

Flushka

Projekt koncepcyjny Flushka – Agnieszka Flasińska, layout strony internetowej i różne wersje logo.

Koncept: Jan Tuszewski