www

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin to doskonalenie umiejętności piłkarskich w drodze do stawania się lepszym zawodnikiem. Zadaniem Akademii jest również kształtowanie charakteru młodych piłkarzy w oparciu o wartości takie jak szacunek, odpowiedzialność i sumienność, co z kolei da fundamentem do stawania się lepszym człowiekiem.

Info